RU-IPS-E4_2

הממשלה החדשה על פרשת דרכים

נכתב ע"י צוות המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS)
בראשות אלוף (מיל.) עמוס גלעד

26 בינואר, 2023
26-3-20main-...

כחודש לאחר הקמת הממשלה, ניצבת ישראל בפני איומים רב-מימדים משולבים,  שנובעים מזיקות הגומלין בין תהליכים פנימיים שליליים לבין יכולת ההתמודדות עם האתגרים החיצוניים המתגברים. מדובר, בראש ובראשונה, בסכנה לכרסום בלכידות הפנימית ובחוסן הכלכלי של ישראל, באפשרות להידרדרות חריפה ומהירה מול הרשות הפלסטינית ובאיום הגובר מאיראן.

יתרה מכך, הצעדים אותם הממשלה שואפת לקדם עומדים בסתירה מהותית לעמדות הבסיסיות של הממשל האמריקני בסוגיות הקשורות לערכים ליבראליים וליחסים מול הפלסטינים. נוכח זאת, יש לראות את ההבהרות החוזרות ונשנות מצד הממשל באשר למדיניות המצופה מהממשלה כאזהרה אסטרטגית באשר לעתיד היחסים בין המדינות.

המגמות המסתמנות אמנם שליליות, אך מדובר בתהליכים הפיכים, שביכולתה של הממשלה לשנות את הנתיב בו הם מתקדמים. לשם כך, הממשלה נדרשת לגלות גישה זהירה ותבונה מדינית, כפי שלמשל נעשה בפינוי המאחז "אור חיים" ובביקור ראש הממשלה בירדן. זאת, במטרה למנוע הסלמה ולשמר את הנכסים האסטרטגיים העומדים לרשותה, ובראשם היחסים המיוחדים עם ארה"ב ושיתופי הפעולה עם מדינות השלום והנורמליזציה. התרגיל הצבאי שנערך עם צבא ארה"ב ("אלוני הבזלת") ממחיש את חיוניות התיאום האסטרטגי והמבצעי עם ארה"ב.

מעשית, הממשלה צריכה לבלום לאלתר את קידום הרפורמה המשפטית ולהימנע מביצוע צעדים העלולים להצטייר כהכנה לסיפוח וכשינוי הסטטוס קוו בהר הבית. מנגד, המשך קידום המדיניות הנוכחית, יוביל להחרפת האיומים הניצבים בפני ישראל ויפגע ביכולת של הממשלה לגבש מענה אסטרטגי מקיף להתמודד איתם.

 
המערכת הפלסטינית המבעבעת
למול המערכת הפלסטינית, גואה המתח הנובע מהשילוב בין האלימות בשטח לבין המשבר החריף בין ישראל לרשות על רקע קיזוז כספי הסילוקין. ברקע, מסתמנת תרעומת בינ"ל גוברת מהשלכות מהלכיה של הממשלה החדשה, בעיקר בכל הנוגע למעמדה של הרשות ולפגיעה ביכולותיה הכלכליות.

נוכח זאת, מתחזקת הסבירות, כי ישראל והרשות מצויות על מסלול התנגשות אשר עלולה להביא לערעור במעמדה של הרשות, שגם כך סובלת מדימוי ציבורי ירוד ומחולשה תפקודית בשטח. מעבר לאתגר של מילוי החלל השלטוני שעלול להיווצר, קיים פוטנציאל להחרפת החיכוכים ככל שיתקרב חודש רמדאן שיצוין במרץ. הסלמה ביהודה ושומרון, במיוחד אם תהיה בזיקה לסוגיית הר הבית, עלולה להקרין על זירות אחרות, לרבות המערכת הפנימית בישראל. הסלמה זו אף עלולה להיות מנוצלת על ידי חמאס, שפועל במקביל לקדם טרור ביהודה ושומרון.

 
תמרור אזהרה ירדני 
הביקור הפומבי של ראש הממשלה בירדן, לראשונה מאז 2018, נועד לשדר את המסר בדבר החשיבות שישראל רואה בשימור היחסים האסטרטגיים עם הממלכה. הביקור נערך על רקע המתיחות שהתגלעה ביחסים בין המדינות בעקבות עלייתו של השר בן גביר להר הבית והתקרית בה עוכבה כניסתו של השגריר הירדני למסגד אל-אקצא. ההודעה שפרסמה ירדן בתום הביקור המחישה את הרגישות הרבה להתנהלות הישראלית בהר הבית. זאת, נוכח החשש כי הממשלה החדשה תוביל לשינוי הסטטוס קוו במקומות הקדושים, באופן שיפגע במעמד הירדני המיוחד, כפי שעוגן בהסכם השלום.

השותפות האסטרטגית בין ישראל לירדן הינה נדבך מרכזי בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ובמערכה הכוללת נגד איראן ואיומי הטרור. נוכח זאת, ישראל צריכה להמשיך ולפעול לחיזוק הממלכה ולהימנע מכל מהלך חד צדדי, בייחוד בהר הבית, העלול להצית עימות אלים מול הפלסטינים, ולהקרין גם על מעמדו של המלך עבדאללה. בהקשר זה, מוצע כי הממשלה אף תפעל לחיזוק מעמד פקידי ושומרי הוקף בהר הבית ולהידוק שיתוף הפעולה עימם.  


 
המלחמה באוקראינה - ההסלמה שבפתח 
רוסיה ואוקראינה נערכות לקראת הסלמה בלחימה במהלך השבועות הקרובים כאשר תנאי מזג האוויר והקרקע יאפשרו זאת. במסגרת זו, בולטת הנכונות המערבית לספק לאוקראינה מערכות אמל"ח עיקרי, ובראשן סוללות פטריוט וטנקים מתקדמים. זאת, מתוך הבנה שזו הדרך היחידה שעשויה לאפשר לאוקראינה לבלום את מתקפת הנגד הרוסית, ובה-בעת לקדם מתקפת נגד משלה.

לצד זאת, ניכר כי הציר האסטרטגי בין רוסיה לאיראן ממשיך להתרחב, ועל הפרק האפשרות לתחילת אספקת מטוסי SU-35 לאיראן בחודשי האביב. למעשה, ככל שהמלחמה תמשך ויחריף המחסור הרוסי באמצעי לחימה, כך תגדל התלות הגוברת של מוסקבה בקבלת סיוע צבאי מאיראן. כתוצאה מכך, יתרחבו גם התמורות שמוסקבה מצידה תהא נכונה לתת, שיחזקו את היכולות הצבאיות והטכנולוגיות של איראן.

נוכח זאת, האפשרויות העומדות לרשותה של ישראל לכרסם בקשרים המתהדקים בין רוסיה לאיראן מצומצמות ביותר. על כן, מוצע לממשלה למקד את מאמציה ביעדים מוגבלים החופפים את האינטרסים הרוסיים - להבטיח שרוסיה לא תסייע לאיראן בתחום הגרעין הצבאי ולא תשנה את מדיניותה בסוריה.

לשם כך, ישראל צריכה להמשיך ולנקוט בגישה זהירה שתאפשר לה להתייצב ערכית ומוסרית לצד אוקראינה, ובמקביל להימנע מעימות עם רוסיה. זאת, במטרה לשמר בידיה את חופש הפעולה לפעול נגד יעדים איראניים במרחב. מעשית מוצע, כי במישור הפומבי הממשלה תמשיך להביע תמיכה חד משמעית באוקראינה ולהעביר לה סיוע נרחב במגבלות הקיימות, תוך הימנעות מאספקת מערכות הגנה אווירית ומערכות יורות אחרות

 
החוסן הלאומי - התדרדרות ופילוג 
מבלי למדוד סטטיסטית ניתן לקבוע בוודאות, כי במדד הלכידות החברתית חלה בשבועות האחרונים התדרדרות משמעותית בקרב החברה בישראל. זאת, בעיקר נוכח מהלכי הממשלה בתחום המשפטי. מה שהוגדר על ידה כרפורמה משפטית לחיזוק הדמוקרטיה, נתפס על ידי חלקים ניכרים באוכלוסייה כהפיכה שלטונית, שמחלישה את הדמוקרטיה ומעודדת דווקא את התפתחותו של משטר ריכוזי וכוחני יותר.

ניתוח מעשי של רכיבי הרפורמה המוצעת, מלמד כי במתכונתה הנוכחית יש בה כדי לפגוע ברכיבים מהותיים בשיטת הממשל בישראל. כך, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים עלול לפגוע משמעותית ברמת המקצועיות ואמינות השופטים, ויכפיף את מערכת השיפוט לממשלה ולכנסת. חקיקת פסקת ההתגברות ברוב של 61 חברי כנסת בלבד, תאפשר לממשלה לבטל ולעקוף כל פסיקה של בית המשפט העליון, תוך התעלמות מעקרונות דמוקרטיים רבים. ביטול עילת הסבירות, הנהוגה ברוב מדינות העולם המערבי, יפגע משמעותית בעצמאות ביהמ"ש וביכולת הפרט להגן על עצמו בפני הרשויות. המהלך האחרון הוא הפיכתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון, באופן העלול לפגום בשיקול דעתם המקצועי ולפתוח פתח לקבלת החלטות ללא כל מגבלות חוקיות מהותיות.

מניתוח המהלכים שמתכוונת הממשלה ליישם בתחום המשפטי עולה, חשש כבד מהחלשת הדמוקרטיה. מטרת המהלכים האלו היא לייצר יכולת משילות אבסולוטית לממשלה ולעומד בראשה, ללא כל הפרעה או ביקורת שיפוטית, בדומה לממשלים דיקטטוריים אחרים בעולם. לכך עלולות להיות השלכות שליליות על המעמד, התדמית והחוסן הכלכלי של ישראל בזירה הבינלאומית, כמו גם על יכולתה לפעול למול האתגרים הביטחוניים הניצבים בפניה.

תהליך זה צפוי להעמיק עוד יותר את הקרע והפילוג בחברה הישראלית. כאשר ברקע מתנהלים מהלכים נוספים המתממשים במהירות, ושאף הם צפויים להמשיך ולהקשות על הממשלה להתנהל מול גורמים בינלאומיים ולהעמיק את הקרע והפילוג בחברה הישראלית. כך בתחום החינוך, לימודי הליבה וההדתה, כך בתחום השירות הצבאי, סמכויות הרבנות הצבאית וסמכויות תיאום הפעולות בשטחים, וכך בתחומי השבתת התחבורה הציבורית בסופי שבוע. ניכר אם כן, כי גם בתחומי החוסן הלאומי ניכרת היחלשות מתמשכת העשויה להשפיע ישירות על היבטי הביטחון הלאומי והכלכלי של ישראל.